Kære alle

Det bliver en lidt længere epistel, og håber du bliver og læser til ende.

Et noget forsinket Godt nytår. Vi har forladt 2023, som sluttede af med en royal chokbesked, der næppe var ventet af de fleste. Tiden er inde og moden til tronskifte.

Mit første år som formand er gået, og læringskurven har været stejl, ikke kun for mig, men for hele bestyrelsen. Min rolle som formand er at sætte retning sammen med bestyrelsen, og den retning vi satte fra dag et i forhold til at Sorø Roklub er en klub for alle, er ved at vise sig. Vi har styrket bestyrelsen med repræsentanter fra morgenrorene og spinnerne for at sikre et tættere samarbejde på tværs og forfølge en inkluderende dagsorden – og vi mærker det virker. Tak for engagementet.

Et engagement som udfoldede sig for fuld udblæsning sidste lørdag (13/1), hvor der for alvor blev taget hul på arbejdet med at omdanne bestyrelseslokalet til et trivselsrum. For at komme i mål med det, skulle der skabes plads på loftet og i hullet (bådehal 2), så der var gang i den på flere fronter. Der udestår stadig en gang maling og noget gulvarbejde, før vi er helt i mål med rummet.

Vi går ind i 2024 med en bestyrelse der er besat på alle poster med stærke kompetencer, og forventningen er, at vi får styrket sammenholdet på tværs af grupperne og mærker, at vi er en klub. Vi kortlægger vores kommunikationskanaler, arbejder med vintervedligehold, fondsansøgninger og sommerens store begivenhed – Sorø Regattaen den 6-7 juli. Hvis du vil være frivillig kan du allerede melde dig nu til formandsr@outlook.dk mrk. “Frivillig Sorø Regatta”.

Kalenderen for året bliver lagt op på hjemmesiden meget snart, og lad mig her allerede nu reklamere for sommerens grillaftener. Her samles vi igennem sommeren og tænder op i grillen og nyder medbragt grillmad og drikke.

Ønsker alle et fantastisk roår 2024 med mange fede oplevelser på vandet.

Formanden og bestyrelsen