Bagbord Venstre i roretningen set fra styrmandssædet – vi   kalder vores bagbord rød (de røde porte, roerens højre side/hånd.
Styrbord Højre i roretningen set fra styrmandssædet – vi   kalder vores styrbord grøn (skoven), roerens venstre side/hånd.
1 og 2   klar til at gå ombord De to   forreste i bådens sejlretning gør klar til at gå ombord
1 og 2   ombord/fra borde De to   forreste går ombord/fra borde
Balance Kommanderes af styrmanden – åren lægges på kanten og   styrmanden vurderer bådens balance
Til roning   klar Roerne ruller langsomt frem og gør klar til at sætte   åren i vandet
Ro væk Starter   roningen. Åren sættes i vandet – roningen begynder
Det er vel Siges i   slutning af taget og er signal til at stoppe
Sæt i Bladet   sættes halvt skivet i vandet
Sæt hårdt   i Bladet sættes i vandet, lodret og med hulningen   vendt mod stævnen – hvis der skal stoppes hurtigt
Vending –   til skodning klar Det   modsatte af at ro
Skod væk Så skoddes der.    Hvis der skoddes i den ene side og ros i den anden, skal det foregå på   skift
Åren på   vandet Åren   lægges skivet på vandet
Småt   roning Der ros   med nedsat kraft
Bagbord   klar til skodning, styrbord ro Bruges ved   vending og det foregår på skift
Skod væk –   ro væk Så skal   der arbejdes
Bagbord   det er vel Bagbordsåren   kan slappe af
Bagbord   fald ind Bagbord   begynder at ro igen
Lige træk Roeren   trækker lige hårdt i begge sider (med begge arme)
Lad falde Efter en   balanceøvelse – åren på vandet igen
Indsats Det   øjeblik hvor åren sættes i og fanger vandet
Afslutning Let tryk   nedad og åren hurtigt væk fra maven
Skive til   lodret Åren begynder at blive vendt fra over knæet, så man   er klar til indsatsen
Søge   vandet Sørge for at hele årebladet er klar til at gå i   vandet  i indsatsen
At grave At stikke   for dybt
Ugle Et fejltag   – åren forbliver i vandet efter afslutningen.
1/12 2011 Elsebeth