Sorø Roklub blev oprindelig stiftet i 1918. Den 27. december 1975 nedbrændte klubhuset til grunden med alt vores tilbehør.

Sorø Roklub er stiftet i 1918. Klubben er kendt for kaproning. I 1930-erne havde vi en berømt firer med styrmand, som rejste Europa tyndt og vandt bl.a. EM og havde ofte følgeskab af nogle af byens borgere, bl.a. daværende Borgmester Frandsen. I forbindelse med store sejre i udlandet blev der arrangeret modtagelse af mandskabet i København og senere i Sorø, hvor en tusindtallig skare af mennesker tog imod heltene på Sorø Station og fulgte dem til Sorø, hvor der var modtagelse på Rådhuset og efterfølgende fest på Postgården.

Sorø Regattaen var en årlig tilbagevendende begivenhed i Sorø og på Sorø sø og den trak klubhold fra hele Danmark og mange tilskuere fra nær og fjern.

I mellemkrigstiden førte klubben en rolig tilværelse i et hus beliggende, næsten hvor det nuværende roklubhus ligger. Efter 2. verdenskrig kom der lidt mere gang i roningen – flere kvinder begyndte at ro inrigger.

Interessen for kaproning og træning hertil var stigende og unge drenge, mænd begyndte at komme i klubben.

Bestyrelsen arbejde for at skaffe tidssvarende materiel til roerne. Der var også ønsker om nye og tidssvarende faciliteter til roklubbens medlemmer – de blev fremsat mange gang for byrådet uden at der skete noget.

Den 27.december 1975 nedbrændte klubhuset med alt – det var en stormfuld vinternat – også en ny single sculler, som netop var hentet til klubben fra bådebygger Henry Larsen i Køge.

Den handlekraftige bestyrelse tog staks kontakt med byrådet og ved fælles hjælp og konstruktiv dialog om mulige løsninger, blev det besluttet, at der skulle opføres nye faciliteter til roklubben med økonomisk hjælp fra Sorø Kommune og for klubbens brandforsikring. De nødvendige tilladelser kom i hus, Søren Lotz tegnede roklubhuset efter Gert Busks oplæg. Roklubhuset blev bygget, en fond skænkede penge til indkøb af 13 både som blev døbt i forbindelse med indvielsen af roklubhuset et par år efter branden.

Siden har klubben været igennem en forrygende udvikling og roerne har under træning af klubbens mangeårige træner Gert Busk, der kan fejre 40 års jubilæum som træner i år, vundet utallige danske, nordiske, VM og hvem husker ikke Trine Hansens OL-bronze i 1996 i Atlanta.

I midt 90-erne kom ergometerroning til og den for alvor gjort rosporten til en helårssport for alle medlemskategorier. Ergometerroningen har gennemgået en udvikling og der kan nu trænes i stationære maskiner og i maskiner opstillet i slides, hvor sammenroningen trænes. Siden 2000 har der været en verdensomspændende klasseopdelt vinterturnering – 8GP- som Sorø Roklubs hold har vundet i rigtig mange år med et eller flere hold i forskellige aldersklasser og køn.

I år 2000 anskaffede vi og døbte klubbens otter “Laboremus”. Denne båd er en af de bedste investeringer vi har foretaget i nyere tid. Et herrehold har vundet DM i den sammen med en masse andre betydningsfulde sejre, bl.a. en otter-turnering i Tyskland.

Sorø Roklub er kendt for kaproning, seriøs træning til lands og på vandet. Vi er kendt for at have en bred medlemsgruppe, og vi vil børn og unge. 2012 er udnævnt til “ungdommens år” i klubben og vi har netop modtaget URO9000 certificering fra Dansk Forening for Rosport, der i år fylder 125 år.

Klubbens unge er med i Dansk Idræts Forbunds nye We–not me-kampagnen og vi er med i Skole-partnerskabs-projektet. Sorø Roklub arbejder målrettet på at synliggøre rosporten for alle aldersklasser lokale, nationalt og internationalt.

Bestyrelsen 2012