1. oktober 2004 – Styrket indsats mod resistente stafylokokbakterier
Forekomsten af infektioner med antibiotikaresistente stafylokokbakterier er stigende i Danmark. Med henblik på at dæmme op for denne stigning vil der snarest blive gennemført en række tiltag for at sikre en tidlig indgriben. Ud fra disse erfaringer vil der blive udarbejdet en langsigtet handlingsplan.

De såkaldte meticillinresistente stafylokokbakterier (MRSA) er en af de alvorligste sygehusinfektioner, som findes. Forekomsten er forbundet med betydelige omkostninger, da der skal anvendes dyrere antibiotika til behandling af patienterne, ligesom deres indlæggelsestid forlænges.

Forekomsten af MRSA i Danmark har hidtil været meget lav, men inden for de seneste år er der imidlertid set en stigning af MRSA erhvervet uden for sygehusene. Herfra kan bakterierne finde fodfæste på sygehusene, hvilket medfører store omkostninger af social og økonomisk karakter. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut arbejder på en langsigtet handlingsplan til bekæmpelse af MRSA forekomsten i Danmark. Det er dog vigtigt at starte indsatsen allerede nu, derfor har Indenrigs- og Sundhedsministeriet prioriteret 2,1 mio. kr. til en øget indsats mod MRSA. Indsatsen omfatter kortlægning af forekomsten, forbedring af påvisningen samt initiativer til oplysning og undervisning af sundhedspersonale.

(kilde: www.ssi.dk)

 

 

HYGIEJNEREGLER – stafylokokker i roklubber

 

Stafylokokker smitter ved direkte kontakt eller via årehåndtag, sæder, vægttræningsudstyr, håndklæder, snavset og svedigt træningstøj.

 

Hvis medlemmer af en klub har hudinfektioner med stafylokokker skal følgende regler følges, for at standse smitte og forebygge nye tilfælde:

 

Personer med hudinfektion

 • Personer med bylder, væskende sår og andre tegn på hudinfektion har skal have forbud mod at komme i rocentre og roklubber. Adgangsforbudet ophører først, når sårskorper er væk og hudrødmen er aftaget.
 • Håndklæder, der er brugt omkring byld og sår, må ikke bruges andre steder.

 

Udstyr og lokaler

 • Alt udstyr – indendørs og udendørs – som sæder, årehåndtag, udstræknings-måtter, vægttræningudstyr o.lign. rengøres med sprit 2 gange før og efter brug.
 • Vådt eller snavset tøj og håndklæder må ikke hænge i lokalet. Alt tøj skal fjernes, når lokalet lukkes af om aftenen.
 • Lokalet ryddes op og rengøres dagligt. Intensiv rengøring en gang ugentligt.

 

Personlig hygiejne

 • Anvend badetøfler i baderum.
 • Brug kun egen sæbe og skift den hyppigt. Udtør sæbe og beholder efter hver brug.
 • Brug kun eget sportstøj og håndklæde og kun én gang efter hver vask. Sæbevask hænder hyppigt, gerne 10-12 gange dagligt og altid efter, at du har rørt et åbent sår.
 • Forebyg småsår – både synlige og ikke synlige. Brug hudcreme i de kritiske områder (hænder og baller/lår) for at smidiggøre huden efter grundig afvaskning.

 

Medansvar

 • Alle har et medansvar og der opfordres til høj grad af selvjustits. Personer der ikke overholder ovennævnte regler er   ansvarlige for at problemet fortsætter.
 • Overtrædelse af reglerne skal      indberettes til træner/leder.

 

Kilde: www.roning.dk