12/3 2020

Sorø Roklub lukker ned.

På baggrund af udmeldingen fra Statsministeriet igår, samt efterfølgende opfordringer fra DfFR, DIF og DGI om at lukke al idrætsaktivitet ned i 14 dage, har bestyrelsen for Sorø Roklub besluttet at lukke klubben helt ned til og med den 30. marts. Dette indebærer alle aktiviteter i klubregi, dvs. indendørs som udendørs, gymnastik, møder og andet.

Der vil være nogle få elite-kaproere, som kan fortsætte deres træning, under skærpede vilkår. De vil få besked herom direkte.

Vi følger situationen tæt.

Det er også besluttet at aflyse Standerhejsningen lørdag den 28. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

11/3 2020

Sorø Roklub lukker for træning, i første omgang de næste to uger.
Situationen vurderes løbende.

På baggrund af Statsministerens udmelding onsdag aften, mødes bestyrelsen torsdag og planlægger hvordan situationen håndteres i klubben. Vi kommer med en fælles udmelding herefter.

Som udgangspunkt skal ingen møde op i klubben fra torsdag d. 12 marts og indtil andet er besluttet.

Vi håber på forståelse for dette tiltag, som gerne skal forhindre smitte i klubben.

Mvh. Bestyrelsen

10/3 2020

I Sorø Roklub følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med Corona-virus for god hygiejne, afspritning af træningsmateriel mm.
Vi henstiller til at alle medlemmer og andre der benytter huset holder sig opdateret.

Vi forsøger at opdatere vores opslag i klubben i takt med de opdateres på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Klubben har som altid sprit til rådighed og henstiller til at der afsprittes før og efter træning – at alle dele der berøres afsprittes. Det gælder også display og indstilling af drag-Factor.

https://www.sst.dk/
https://politi.dk/corona

Mvh bestyrelsen