Færdselsregler

Farvandet ved 1000 m kan være risikofyldt, da det er dér bådene ofte krydser over eller mødes fra flere forskellige retninger.

Bemærk altid vindretningen, før roturen starter. Når det blæser kraftigt, så undgå at ro ud på de åbne områder, hvor det er værst. Især nye roere kan få en dårlig oplevelse i blæst og høje bølger.

Det er forbudt at ro over sivøerne eller indenom Ingemanns Ø.

Vigtigt

Tirsdage har Sorø Sejlforening fortrinsret på søen. Vi må derfor ikke ro på deres baner (primært storsøen). Spørg i klubben hvis du er i tvivl.

Se kort over Sorø Sø

Søkort