Indmeldingsblanket fås i klubben ved henvendelse til kasserer Lars Bo Andersen.
Sker der ændringer i medlemsstatus kontakt da hurtigst muligt kassereren.

Du skal møde op på en af de nævnte træningsaftener som nævnt under ungdomsroning, kaproning og motionsroning. Vi ror aldrig om fredagen. For at blive medlem af Sorø Roklub, skal du være fyldt 12 år. Du skal kunne svømme 300 meter uden pause. Du skal desuden instrueres i roteknik, du skal lære noget om sikkerhed, materiale og materialepleje. Du skal også lære noget om vores lokale rofarvand, søfartsreglerne på Sorø Sø og regler i det hele taget. Instruktørerne er erfarne motionister, hvoraf nogle har gennemgået klubtrænerkurserne i Dansk Forening for Rosport.

Inden du beslutter dig for at blive medlem af Sorø Roklub, får du et par prøvetimer, for at se, om det er noget for dig. Du skal have været igennem lektionerne i roning sammen med en instruktør, før du bliver frigivet udi roningens mange glæder. Derefter må du komme ud at ro uden en instruktør. Over sæsonen vil erfarne instruktører dog forsat bidrage med instruktion. Vi har det udstyr, du skal bruge, bare du møder op i noget behageligt tøj, der kan tåle at blive beskidt.

Når man er medlem af en roklub og benytter klubbens materiel, vil der komme et vist slid på dette. Derfor er det dejligt, at mange aktive medlemmer i klubben er med til at klargøre og vedligeholde bådene.

Sorø Roklub Kontingent  2018

Junior    kvartal.  fra           1/4-2018 kr. 410 

”        Helårligt fra           1/4-2018 kr. 1540

Senior   kvartal.   fra           1/4-2018 kr. 630

”        Helårligt fra           1/4-2018 kr. 2420

Passivt  Helårligt fra           1/4-2018 kr. 250

Knæk kontingent sommer  1/4 – 630kr.  – 1/7 – 630kr.  1/10 – 125kr. = Halv sommer og halv vinter. Betyder at man er aktiv i sommerperioden, og passiv i vinterperioden.

Knæk kontingent vinter     1/4 – 125kr. – 1/10 630kr. – 1/1 630kr. Halv vinter og halv sommer. Betyder at man er aktiv i vinterperioden, og passiv i sommerperioden.

Indmeldelsesgebyr for alle kontingenter kr. 150.