Kørsel til roklubben

Henstilling

Kommunen får jævnligt henvendelser omkring kørsel af grusvejen forbi bommen til bygningerne ved Sorø Sø.

Efter lokalplanen for området, er det ikke meningen, at der skal parkeres ved bygningerne men på parkeringspladsen ved Værkerne.

Har man et ærinde i klubben med udstyr eller andet, som skal køres i bil, så husk at lukke bommen ved udkørsel igen.

Mvh.

Bestyrelsen