Så er Sorø Regatta nr. 92 veloverstået, egentlig skulle det have været nr. 93, men det fik
Covid-19 sat en eftertrykkelig stopper for!
… og ingen regatta uden en regattakiosk: igen i år fik vi stablet en kiosk på benene, dog i en
noget nedtonet version og med lidt ændringer i forhold til tidligere år. Men intet er så skidt,
at det ikke er godt for noget:

I år havde vi som noget nyt valgt at placere kiosken på terrassen, hvilket gav mindre arbejde
med tømning af hal, opbygning af salgsareal/arbejdsstation og lign.
På trods af andre forhindringer med opbevaring af salgsvarer, trækning af strømkabler og
flytning af køledisk var der overvejende positive tilkendegivelser, og vi vil overveje, om vi
ikke fremover skal arbejde hen imod denne løsning, hvis vi kan løse de sidste praktiske
problemer.

Den nedtonede version betød også, at der ikke var salg af hjemmebagte kager eller
hjemmelavede regattaboller (pga. hygiejnerestriktioner), men de kager og boller, vi havde
fået leveret udefra, levede fuldt op til de til tider kritiske og forvænte officials og
regattadeltageres smag, omend fortjenesten til klubkassen jo logisk nok var noget mindre.
Denne løsning samt den tidsmæssigt afkortede regatta gjorde også, at behovet for frivillige
ikke var helt så stort som tidligere år…. men de medlemmer og forældre, der hjalp til i både
kiosk og på pladsen med andre gøremål gjorde som altid et stort stykke arbejde, og alt gled
gnidningsløst og professionelt, så stor tak for Jeres indsats!

Vejret artede sig fra den pæne side det meste af tiden, temperaturen var behagelig, vandet
var regatta-rigtigt og solen generede ikke i øjnene. Der blev solgt rigtig meget kaffe, mindre
is, mange kager og boller… og folk hyggede sig gevaldigt i ‘caféen’ indrettet på terrassen. Alt
i alt fik vi et pænt, ikke prangende, overskud på trods af det noget mindre arrangement.
Også en kæmpetak til bane-udlæggerne, der har været i gang i mange dage op til regattaen,
og til starterbørnene, der igen i år fik sendt bådene godt afsted.

Søndag eftermiddag efter ekspedition af absolut sidste kunde og efter et par timers ihærdig
indsats af et par håndfulde friske hjælpere, havde klubben igen det normale udseende, parat
til at modtage mandagens faste brugere fra morgenstunden.

Vi ser frem til ligeså stor opbakning fra medlemmer og forældre til en ny kiosktjans og
forhåbentlig igen kagebagning til næste år og glæder os allerede!

Kærlig hilsen fra Tovholderne