Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 19. maj kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling for 2020.
Generalforsamlingen afholdes i klublokalet med Corona restriktioner, man skal have et gyldigt
Coronapas eller gyldig test for at kunne deltage.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Formandens beretning om det forudgående år.
  3. Kassereren forelægger regnskabet.
  4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
  8. Valg af mindst én revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen
mindst 10 dage forud.

Bestyrelsen, den 5. maj 2021