Generalforsamling 2020 aflyst.

Ifølge vedtægterne skulle vi afholde generalforsamling senest den 20. november. På grund af Covid 19 og forsamlingsforbudet ser vi os ikke i stand til at afholde den.

Så snart det er muligt, vil der blive indkaldt til ny generalforsamling ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen