Indkaldelse til generalforsamling

Fredag den 11. december kl. 19.30 afholder vi ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes på Værkerne lokale 117 fredag den 11. december 2020 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Formandens beretning om det forudgående år.

3. Kassereren forelægger regnskabet.

4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

8. Valg af mindst én revisor.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen mindst 10 dage forud.

Det endnu IKKE GODKENDTE regnskab vedhæftes her.  Det skal godkendes på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med regnskabet kan først besvares på selve generalforsamlingen.

SR-Årsregnskab 2019-2020

Bestyrelsen, den 25. november 2020