En frostklar eftermiddag tirsdag den 10. December 2019 blev roklubbens tidligere formand gennem 37 år, Merete Leisted Busk, stedt til hvile på Pedersborg Kirkegård.
Op mod 200 familie, venner, samarbejdspartnere og kolleger deltog i Meretes begravelse, da det sidste punktum blev sat efter et aktivt liv som tovholder og primus motor i Sorøs foreningsliv. 

Det har ikke været en nem opgave for præsten Kristian Østergård at opsummere Meretes virke og mange bedrifter indenfor den afsatte tid i kirken, for listen er alenlang og omfattende. De mange mindeord i medier, organisationer m.m. vidner også om de utallige fingeraftryk, som Merete har sat i lokalsamfundet.

Mange tidligere og nuværende roere fra Sorø Roklub var mødt op for at vise Merete den sidste respekt, og kirken var fyldt til bristepunktet. 

Vejret viste sig fra den allerflotteste side med en blikstille Pedersborg Sø for foden af kirkegården, mens solen stod lavt over søen. En værdig og flot afsked med en stor personlighed. I forbindelse med vores 100 års jubilæum sidste år har Merete og Gert bidraget med en omfattende og fyldestgørende beskrivelse af deres tid i roklubben, den finder I andetsteds på hjemmesiden.

Æret være Merete’s minde.