Standerhejsning

Sæson 2016 godt i gang i Sorø Roklub

På lørdag den 2 april kl. 11.30 hejses standeren som symbol på at udesæsonen startes for alle roerne.

Der vil være bådedåb af klubbens splinternye racer single sculler og evt. en ny mini-put katamaran til de yngste, hvis den når at ankomme i rette tid.
Alle er velkomne til at besøge roklubben, mærke stemningen og se bådene komme på søen og strække ud.
Kaproerne har som altid været på vandet vinteren over, men nu får de følge af morgenroerne, ungdomsroerne og motionisterne.

Et helt nyt koncept for nye voksne roere og motionister vil se dagens lys i år.

Nye voksne roere møder op tirsdage kl.18.30 hvor Ole Jørgensen som altid står klar og tager godt imod. Efter indgående instruktion i klubbens gig-både og ca. en sæsons oplæring og træning, opnår de nye roere ´Gult kort´ og kan dermed ro i gig-både uden instruktør samt ikke mindst deltage i det åbne tirsdags hold kl. 17.45.
Motionister med ‘Gult kort’ og ‘Grønt kort’ (forklaring følger) møder tirsdage kl. 17.45 hvor Laila Hjort og Lene Pålsson vil stå klar og tage godt imod. Laila og Lene vil sørge for at alle så vidt muligt kommer på et hold og kommer på vandet. Her vil roturen komme til at foregå i gig-både samt out-riggere som dobbelt firer og dobbelt sculler, evt. firer uden styrmand som er en en-åres båd.
Holdene sættes på tværs af erfaring, alder og køn således at alle kommer hinanden ved og får glæde af de mere rutinerede roeres erfaring.
Efter ligeledes ca. en sæsons oplæring og træning, opnår de udlærte motionister ‘Grønt kort’, som betyder at de nu kan ro i out-riggere uden instruktør. ‘Grønt kort’ roere kan dog selvsagt ikke råde over motionsbådene om tirsdagen.
Det nye motions koncept håber vi vil bringe ‘Sikkerhed for at komme på vandet når man møder op’ og ikke mindst skabe netværk og opnå det sammenhold som ro-sporten er så kendt for.
I Sorø Roklub vil vi gerne at så mange som muligt kan få glæde af søen ‘Set fra søen’.
Sorø Roklub d. 28 marts.
Næstformand Ulla Krüger Hvid.

Sikkerhedsinstruktion

Sikkerhedsinstruktion:

 

I tilfælde af brand eller andet udslip skal roklubben evakueres.
Der bliver snarligt ophængt vedhæftede sikkerhedsinstruktion som skal følges.
Billedet anviser samlingssted, hvor der forefindes hjertestarter.
Ved samme lejlighed bliver flugtveje skiltet og de skal altid være ryddet.
Det vil sige ingen cykler, tasker o.lign ved flugtvejene.
Spørgsmål rettes til Husforvalter Peter Carstens.
14/3 2016

Store Badedag

Store badedag – kæntringsøvelsesdag
den 28. feb.. 10.30 – 13.30 på Gerlev Idrætshøjskole.

Ændring af træningstid

Det bliver tidligere mørkt nu, og derfor ændres træningstiden kl. 18.00 – 20.00.

Fra den 21. september 2015 ror vi fra kl. 17.00 til 19.00 mandag til torsdag.

Vigtig info om træning lørdag den 22. juni

Vigtigt:

Træningen lørdag den 22. juni er rykket frem til kl. 9.00, så vi  kan være på land igen kl. 11.00 – inden Kajakklubben starter deres Kajak Marathon,  hvor der i år er rekordstor deltagelse.
Fortæl det til jeres rokammerater, hvis de ikke ser denne meddelelse.

Sjov rodag for Sorøs ungdomsroere

Kære alle ungdomsroere, mor, far og søskende

Fredag den 21. juni kl. 16.00 afholder vi sjov regatta/rodag og fælles grill.
Alle Sorøs ungdomsroere kan deltage, og det er gratis. I kan ro i 1x, 2x, 4x+ 4x og gigbåde. Distancen er 500 meter.

Du kan træne fra den 21. juni og frem mod Sorø Regattaen den 6. og 7. juli.
Efter roning kl. ca. 18.30 tænder vi grillen. Man medbringer selv mad og drikke. Roklubben sørger for service og bordopdækning.

Af hensyn til planlægning – borde/stole – skal du tilmelde dig/jer i klubben senest mandag den 17. juni.

Birgit og Lasse

Sorø Regattaen:

Du kan hjælpe til ved Sorø Regattaen som:

– starter pige/dreng
– hjælpe på medaljebroen med at trække både ind til præmie
– hjælpe som medaljepige/dreng
På urobordet i klubben kan du læse mere og jobbene. I vil få mad og drikke samt lidt penge for jeres indsats.
Du skal aflevere seddel til Lasse eller Birgit senest den 17. juni.

Det er MEGET vigtigt, at I holder aftalen, hvis I skal hjælpe, da løbene f.eks. ikke kan starte uden starterpiger/drenge. Derfor skal mor/far sige ok, til at I kan hjælpe.
For at kunne stille op til Sorø Regattaen, skal du kunne skodde til start og ro lige ned ad banen – det er det, du skal træne og lære nu.

VIGTIGT 8GP

8/4 Grand Prix er på vej!
Udmeldingen dags dato på den aflyste Sydhavsregatta er,
at 8GP-udvalget arbejder på en ny regatta på Bagsværd sø
søndag 16. juni 2013 kl. 12.00 – 15.00.
Samtidig bliver der mulighed for tilmeldinger, så alle kan deltage.
NB! I tuneringen er tilmeldt 14 hold. Sorø har tilmeldt 4 hold:
2 dame- og 2 herrehold.
Hold Jer klar til søndag den 16. juni 2013 i Bagsværd.

Der er enighed om hele problematikken omkring aflysning  og manglende udmelding.
Derfor har vi rykket 8GP-udvalget for  tilbagemelding med den begrundelse at roerne naturligvis laver andre  aftaler!