Sommerroskole

Sommer-roskole er for alle piger og drenge i alderen 12-18 år. Det handler om at have det sjovt, lege, få nye venner og ikke mindst at få en fantastisk oplevelse med roning. Vi ror i begyndervenlige både, så alle kan være med også selvom du aldrig har roet før!

Sådan lød invitationen til årets sommer-roskole i Sorø Roklub og hele 26 børn valgte at deltage i ugen der gik. Mandag-tisdag-onsdag, 6 timer hver dag.
De unge mennesker trodsede blæst, store bølger og silende regn. De fleste havde aldrig siddet i en robåd før, nogle havde prøvet det før, men alle gik de til den med krum hals. Bagefter var det dejligt med tørt tøj, varm kakao og hygge i klubhuset.
Nordea-fonden sponsorerer Robattle og stiller en trailer med 6 Edon-både til rådighed. Edon-båden er en sculler med ‘støttehjul’, som er meget nem at starte i og de unge tog dem til sig fra begyndelsen, særlig tirsdag var vejrguderne med de unge – lige hvad de kunne bruge i deres sommerferie.
4 igangsættere fra Dansk Forening for Rosport deltog den første dag og havde en masse gode lege i ærmet, da det blæste en del denne dag. Tirsdag kom legen igang i Edon-bådene, hvor kan man ‘trykke til’ uden at vælte, ligesom man kan stille sig op også uden at vælte. Og det skulle selvfølgelig prøves af i stor stil.
Dejligt med sjov og leg i de unges sommerferie.
13575684_1103456513060309_1256501432_o e03624c9-b8ae-4323-8e21-b7f73d088f4c

Ny materielforvalter

Peter Carstens overtager Leif Hansens post som materielforvalter. Hvis det handler om materiel, så skal man gå til Peter eller bruge logbogen som beskrevet herunder.

Logbog

Bestyrelsen har valgt at indføre en logbog for skader, fejl og mangler på klubbens både.

Logbogen ligger i klubbens opholdsrum. Den skal medlemmerne bruge til at melde om skader, fejl og mangler.

Denne logbog vil klubbens materielforvalter løbende arbejde ud fra.

21/6 2016
bestyrelsen

Kajakklubben på søen i weekenden

Til Alle

Lørdag den 25.6.
Sorø Kajakklub afholder Maraton på lørdag den 25.
Vi skal være i land senest kl. 11.00. Søen er åben igen ved 15 tiden.

Søndag den 26. 6.
Søndag er der DM i Sprint fra kl. 10.30, så det gælder om at komme lidt tidligere end I plejer.

Vi kan gå på vandet kl 09.00 eller før. Vi skal være færdige kl. 10.15

Bestyrelsen

Sct. Hans bål

Skt. Hans aften i Roklubben

Husk at vi griller Skt. Hans aften.

Hvis du har lyst til at deltage i grillaften i klubben Skt. Hans aften, så skriv dig på listen i klubben.

Vi tager som sædvanlig selv mad og drikke med.
For ham/hende der tænder for grillen, er det rart at vide nogenlunde, hvor mange vi bliver.

Klargøring til regatta

Det er snart Sorøregatta, så kom og hjælp med at gøre klubben klar. 

Søndag den 26. juni efter træning vil vi bruge et par timer på nedenstående. 

Der er heldigvis ikke så meget, der skal gøres, da der blev gjort grundigt rent ved vores forårsrengøring. 

De ting der skal gøres er:

Luge ukrudt
Fjerne spindelvæv
Pudse vinduer
Rengøre baderum

 

Sæson 2016 skudt i gang ved Standerhejsning

Sæson 2016 godt igang i Sorø Roklub.
Lørdag d. 2 april blev standeren hejst af 2 ungdomsroere, som symbol på at ude sæsonen nu er startet for alle roerne.
Klubben var dagen igennem gjordt tip top i stand til sæsonen af en kæmpe flok unge og voksne roere, hertil stødte de indbudte gæster:
Borgmester Gert Jørgensen, Formand for Kultur og Fritid Jørgen Larsen, mangeårig Formand for Sorø Sports Råd Ole Ring, Nordea´s Malene Frandsen samt 2 døbere.

2 både døbt

2 nye både så dagens lys og blev døbt af TalentSport Sorø ved Steen Hahn Andersen og Tømrermester Ib Hahn Andersen.
Klubbens splinternye racer single sculler, som TalentSport Sorø har fået lov at sætte deres navn på som tak for den støtte klubbens kaproere har modtaget den forgangne sæson.
Fonden Præstø har været så venlige at donere midler til en helt ny mini-put trimaran til de yngste, som gør det lettere at komme igang med den svære balance øvelse roningen er.

Flotte resultater

Et tilbage kig viser at roklubben som sædvanlig har haft et særdeles højt aktivitets niveau. Kaproningschef Peter Lindblom nævner de utallige flotte kaproningsresultater, som senest blev krydret med ‘Danmarks Bedste Roklub’ ved inde-DM i Gladsaxe i Januar 2016. Ude sæsonen 2016 bliver mindst lige så spændende for vores kaproere som kæmper om deltagelse ved U19VM, U23VM samt Baltic-Cup for junior-B roerne og masters-roerne som får VM – næsten på hjemmebane – med ca. 3.000 deltagere i Bagsværd til september.
Ro Chef Birgit Juel-Hansen fortæller at de helt unge leger og træner flittigt, har deltaget i begynderkaproning og været til kæntrings øvelse i Gerlev svømmehal. Så de nye roere er klar til at komme på søen og evt. rykke op på kaproningsholdet når de er klar.
Roklubben har deltaget i afviklingen ‘Danmarks Stærkeste Klasse’, så der er kommet rigtig mange børn gennem ‘maskinerne’.

Træningshal mv.

Formand Bjarne Hjorth fortæller dog at Roklubben stadig afventer afgørelse i sagen om opførelse af en ny træningshal. Denne træningshal vil nemlig ikke bare lette det store tryk der er på roklubben, men også give mulighed for at endnu flere især børn og ældre, kan få glæde af vores dejlige sø.
Et andet stort ønske er at fortsætte den istandsættelse som i vinters er gået igang indendørs, med en udendørs gang maling. Det hele ville være skønt at have på plads inden klubbens 100 års jubilæum i 2018.

Nyt koncept

Kaproerne har som altid været på vandet vinteren over, men nu får de følge af morgen-roerne, ungdoms-roerne og motionisterne.

Et helt nyt koncept for nye voksne roere og motionister vil se dagens lys i år. Tirsdage kl.18.30 møder nye voksne roere som altid, hvor Ole Jørgensen står klar til at instruere og oplære de nye roere.
Tirsdage kl. 17.45 er ny mødetid for øvede motionister, her sættes hold så på tværs af alder og erfaring, så det så vidt muligt sikres at alle kommer på vandet.
Det nye motions koncept håber roklubben vil bringe ‘Sikkerhed for at komme på vandet når man møder op’ og ikke mindst skabe netværk og opnå det sammenhold som ro-sporten er så kendt for.
Sorø Roklub vil gerne at så mange som muligt kan få glæde af søen ‘Set fra søen’.
Sorø d. 2 april Ulla Krüger Hvid.
standerhejsning1 standerhejsning2 standerhejsning3

Standerhejsning

Sæson 2016 godt i gang i Sorø Roklub

På lørdag den 2 april kl. 11.30 hejses standeren som symbol på at udesæsonen startes for alle roerne.

Der vil være bådedåb af klubbens splinternye racer single sculler og evt. en ny mini-put katamaran til de yngste, hvis den når at ankomme i rette tid.
Alle er velkomne til at besøge roklubben, mærke stemningen og se bådene komme på søen og strække ud.
Kaproerne har som altid været på vandet vinteren over, men nu får de følge af morgenroerne, ungdomsroerne og motionisterne.

Et helt nyt koncept for nye voksne roere og motionister vil se dagens lys i år.

Nye voksne roere møder op tirsdage kl.18.30 hvor Ole Jørgensen som altid står klar og tager godt imod. Efter indgående instruktion i klubbens gig-både og ca. en sæsons oplæring og træning, opnår de nye roere ´Gult kort´ og kan dermed ro i gig-både uden instruktør samt ikke mindst deltage i det åbne tirsdags hold kl. 17.45.
Motionister med ‘Gult kort’ og ‘Grønt kort’ (forklaring følger) møder tirsdage kl. 17.45 hvor Laila Hjort og Lene Pålsson vil stå klar og tage godt imod. Laila og Lene vil sørge for at alle så vidt muligt kommer på et hold og kommer på vandet. Her vil roturen komme til at foregå i gig-både samt out-riggere som dobbelt firer og dobbelt sculler, evt. firer uden styrmand som er en en-åres båd.
Holdene sættes på tværs af erfaring, alder og køn således at alle kommer hinanden ved og får glæde af de mere rutinerede roeres erfaring.
Efter ligeledes ca. en sæsons oplæring og træning, opnår de udlærte motionister ‘Grønt kort’, som betyder at de nu kan ro i out-riggere uden instruktør. ‘Grønt kort’ roere kan dog selvsagt ikke råde over motionsbådene om tirsdagen.
Det nye motions koncept håber vi vil bringe ‘Sikkerhed for at komme på vandet når man møder op’ og ikke mindst skabe netværk og opnå det sammenhold som ro-sporten er så kendt for.
I Sorø Roklub vil vi gerne at så mange som muligt kan få glæde af søen ‘Set fra søen’.
Sorø Roklub d. 28 marts.
Næstformand Ulla Krüger Hvid.

Forårsrengøring

Forårsrengøring Lørdag d. 2 april kl. 08.00 FØR standerhejsning.

Klubben skal have en opshining og gøres klar til den nye sæson og ikke mindst Standerhejsning.

Vi mødes til lidt morgenbrød og ordner i fællesskab klubben ind- og udvendigt.

Speciale i talentudviklingsmiljø

Besøg i Roklubben i påsken af:

Lillian L Madsen
Specialestuderende i Idræt og Sundhed
Institut for Idræt og Biokemi
Syddansk Universitet

Et af de store diskussionsemner i sportsverden er og vil altid vedrøre konceptet ”talent”. Det diskuteres således til stadighed, hvorvidt en atlets talent udvikles i kombination med vedkommendes omfattende træningsmængde i en klub med opbakning fra forældre, trænere mm. eller om visse atleter er prædisponeret for at blive et talent.

Som kandidatstuderende i Sundhed og Idræt fra Syddansk Universitet er det min opfattelse, at ikke blot den enkelte atlets sportsspecifikke karriere, men hele atletens liv i sammenhæng med omgivelserne er af afgørende betydning i overgangsfasen fra talent til succesfuld eliteudøver på seniorplan.

Og det er her Sorø Roklub kommer ind i billedet. I mit kommende speciale er jeg interesseret i at undersøge et talentudviklingsmiljø i en velfungerende roklub med et seriøst talentudviklingsarbejde, som ikke er udpeget som kraftcenter, og dermed er første instans til at udvikle de talenter, der senere tilknyttes kraftcentrene.

Hvad vil jeg gerne:

  • Observere nogle af klubbens talent træninger både før, under og efter træningen.
  • Foretage interview blandt nogle af klubbens talenter.

Under observationerne iagttages miljøet i og omkring talenterne, og der tages notater til eget brug. Interviewet vil have fokus på talenternes oplevelse af parametre, som er af betydning for deres sportsdeltagelse.

Alle data vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt, anonymiseret og destrueret efter godkendt eksamen.

Ved deltagelse i undersøgelse har I en unik mulighed for at få sat fokus på netop jeres klubs talentudviklingsmiljø, og jeg står selvfølgelig efterfølgende til rådighed med en gennemgang af de fundne resultater.

På forhånd tak.

Lillian L Madsen

Lillian vil være sammen med Andreas på tidspunkter der passer i forhold til træningen, vi håber at alle vil tage godt imod Lillian og svare på de spørgsmål, som måtte blive stillet til brug for undersøgelsen.

Sikkerhedsinstruktion

Sikkerhedsinstruktion:

 

I tilfælde af brand eller andet udslip skal roklubben evakueres.
Der bliver snarligt ophængt vedhæftede sikkerhedsinstruktion som skal følges.
Billedet anviser samlingssted, hvor der forefindes hjertestarter.
Ved samme lejlighed bliver flugtveje skiltet og de skal altid være ryddet.
Det vil sige ingen cykler, tasker o.lign ved flugtvejene.
Spørgsmål rettes til Husforvalter Peter Carstens.
14/3 2016