Generalforsamling

Hvornår:
14. november 2019 kl. 19:30 – 21:00
2019-11-14T19:30:00+01:00
2019-11-14T21:00:00+01:00
Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling som i år afholdes torsdag den 14. november 2019 kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægter
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning om det forudgående år.
3. Kassereren forelægger regnskab og budget.
4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
· Næstformand.
· Rochef.
· Kasserer.
· Husforvalter.
7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
8. Valg af mindst én revisor.
9. Eventuelt.