Generalforsamling

Hvornår:
19. november 2015 kl. 19:30 – 22:00
2015-11-19T19:30:00+01:00
2015-11-19T22:00:00+01:00

Oplagt på hjemmesiden som nyhed den 26. oktober 2015

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet torsdag den 19. november 2015 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Formandens beretning om det forudgående år.
  3. Kassereren forelægger regnskabet.
  4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
  8. Valg af mindst én revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen mindst 10 dage forud.