Ændring i bestyrelsen

Peter Lindblom stopper som kaproningschef af private årsager.

Ulla Hvid overtager hermed posten som kaproningschef.

Al henvendelse omkring kaproning, bådfordeling og andet relevant bedes fremover stilet til Ulla Hvid