Alle motionister – nye som øvede – møder kl. 17.15 fra tirsdag den 24. september 2019, hvor vi sætter hold i forhold til de fremmødte.

På gensyn

Tovholderne