Glædelig jul

Sorø Roklub ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Med et stort ønske om at 2021 bliver normalt igen. Pas godt på jer selv og hinanden.

Covid 19 nedlukning

Sorø Roklub lukkes igen ned for al indendørs aktivitet, gældende fra fredag d. 11 dec.

Udendørs roning i hold a’ 10 personer er tilladt. Denne aktivitet fortsætter som hidtil.Ingen omklædning i klubben.

Kaproerne kan låne ergometer med hjem under nedlukning, så formen kan holdes ved lige. De berørte har fået direkte besked.

Følg løbende restriktioner fra Sundhedsstyrelsen og DFfR.https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-find-raad-og-vejledning/

Generalforsamling aflyst

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING Endnu engang ser vi os nødsaget til at aflyse generalforsamlingen, denne gang på grund af at jeg, formand for roklubben har været i nærkontakt med en smittet med Covid 19. Da jeg tidligst får svar søndag, tør jeg ikke andet end aflyse vores generalforsamling, specielt da jeg er på valg, bør jeg […]