Generalforsamling – aflyst

Covid 19 og forsamlingsforbud

Bestyrelsen har efter svære overvejelse set sig nødsaget til at indføre et midlertidigt stop for tilgang af nye aktive medlemmer pga Covid-19 situationen.

Dette skridt har vi taget, da vi på nuværende tidspunkt, ikke ser os i stand til, at introducere nye medlemmer til rosporten på en forsvarlig måde, og bestyrelsen har derudover lagt vægt på, at det er vigtigt, at nuværende medlemmer prioriteres i forhold til de sparsomme træningstider, der er til rådighed pga. forsamlingsforbuddet.

Der bliver løbende taget stilling til, om der er ledige træningspladser, så vi kan byde velkommen til nye medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Eva Poulsen

Standerstrygning lørdag den 24. oktober 2020

Dagen starter med rengøring af klubben fra kl. 09.00 til ca. 11.00.

Derefter årets klubkaproning.

Lodtrækning fra 11.00 til 11.30

Race fra 12.00 til ???

Vinderne kåres.

Standeren stryges umiddelbart efter sidste løb.

Derefter hyggelig samvær med kaffe og kage.

Husk at skrive dig på listern i roklubben hvis du deltager i kaproningen.

PS. alt skal foregå med respekt for Corona, så husk masser af sæbe og afspritning.