EVENTS i jubilæumsåret 2018

Tak for stort fremmøde den 25. oktober. Der kom rigtig mange gode ideer frem under aftenens brainstorming. Det giver bestyrelsen rigtig mange gode ideer at arbejde videre med.

På vores facebookside ” Sorø Roklubs gruppe for nuværende medlemmer” kan du også følge med i aktiviteterne. Skynd dit at tilmelde dig gruppen.

Opslag på facebook ”4180 Sorø ”:

EFTERLYSNING!
I forbindelse med at Sorø Roklub har 100 års jubilæum i 2018 kunne vi godt tænke os at få lavet en lille film omkring roklubben og de mange aktiviteter vi har gennem hele året. Er der en fotograf/filmmand m/k der kunne have interesse i at hjælpe os med denne opgave, så kontakt os gerne.
For god ordens skyld – vil det være frivilligt arbejde – da vi ikke har mulighed for at betale for indsatsen.
Hvis du ligger inde med historier, billeder eller andre ting som er en del af Sorø Roklubs historie er vi også meget interesserede i at høre fra dig.
På vegne af bestyrelsen for Sorø Roklub

Opslag på ” Sorø Roklubs gruppe for nuværende medlemmer”:

LOGO
På mødet den 25. oktober blev det aftalt, at vi gerne vil arbejde på at få skabt et flot logo i forbindelse med vores 100 års jubilæum i 2018. Har du gode ideer til hvordan det kan udformes, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Udkast, tegninger og lignende kan afleveres til Eva Poulsen eller Bjarne Hjort. Kom frisk.

Andre gode ideer til event i jubilæumsåret efterlyses – dette er en liste over de emner, der kom frem på mødet, og der er pt. ikke taget stilling til, hvilke arrangementer, der skal arbejdes videre med.

 • Stjerneparade – hvor vi samler tidligere rohold
 • Officiel standerhejsning – er der søgt om
 • Tidligere sorø-roere efterlyses via avis og sociale medier
 • Oprette en facebook gruppe ”Sorø Roklub 100 år” samt et afsnit på hjemmesiden kun med jubilæum
 • Pressemeddelelser i løbet af året – gode historier gennem årene
 • TV2 Øst inviteres – til reception
 • Jubilæumshæfte/bog – morgenroerne er i gang
 • Foto via Drone
 • Logo med Sorø Roklub 100 år
 • Event sammen med naboerne (Åbent hus)
 • Alle roere til ”hygge roning” – alle både på vandet – evt til standerhejsning
 • 24 timers roning
 • Reception
 • Jubilæumsfest
 • Slikkepinde formet som et åreblad eller evt bolsjer med logo
 • Streamer til biler – bannere – flag eller andet
 • 8´erløb
 • Udstilling i bankens vinduer med en ophængt sculler og alle vores pokaler, billeder mm
 • Aften med klubbens historie (vinter arrangement)
 • Ældre talere der kan fortælle hvordan det var i gamle dage
 • Standerstrygning – særlig event
 • FOKUS: klub – samarbejdspartnere – sponsorer – medlemmer – politikere/kommune
 • Frivilligt arbejde – klubbens kerne – mange kræfter – stor indsats
 • Indsamling af penge ved arbejde for lokale virksomheder til indkøb af f.eks båd eller træningsudstyr
 • Rød tråd gennem 100 år – hvem har bidraget til hvad – hvordan – samarbejde med hvem
 • Sorø Regatteahar 90 års jubilæum – det har søskovsstævnet også
 • HUSK at invitere tidligere roere
 • Vise video med Gunnar NU Hansen – speek fra regattaløb
 • TV2 Øst Har muligvis tv klip fra roklubben
 • Opmærksomhed om klubben
 • Fokus på klub og lokalområde
 • Vigtigt at melde arrangementer ud i god tid
 • Ønskeliste
 • Tidsliste på hjemmeside og sociale medier så alle har overblik
 • HUSK VIP
 • Tovholdere udnævnes til de arrangementer, der vælges at arbejde videre med
 • At der laves en film på et par minutter om roklubben. Enten blot selv med en video eller at der søges hos et lokalt reklamebureau om at få det sponsoreret af dem. Kan bruges på hjemmesiden men også når der søges om fondsmidler.
 • At der laves en jubilæumsevent med dyst på romaskiner for virksomheder, hvor hver virksomhed kan stille et hold.  Eller måske kan virksomheden “vælge en roer” eller et lille rohold ( med romedlemmer med “ansigter” på,) der skal dyste for dem. For hver kilometer kan virksomheden give et beløb til roklubben og evt. et andet beløb til en anden social sag efter eget valg. De kan også vælge at støtte en bestemt ting i roklubben
 • At der i hele jubilæumsåret tælles hvor mange km, der ros i alt på søen. Alle km bliver vist f.eks. med et klart rør af plastic med plasticbolde i (der øges i løbet af året)  eller digitalt, hvis nogen har en løsning på det. Resultatet offentliggøres løbende. Evt. Kan der deles op i unge og gamle, så der kan være intern dyst. Virksomheder kan tilbydes at sponsorere et bestemt beløb pr. roet km. Der kan evt. sættes et samlet mål for klubben a la “ro til Sydafrika”, i alt xx km, så det kan give opmærksomhed i pressen
 • Reklamespots i Victoria teatret
 • Eventklasse på Ringsted handelsskole spørges om de har ideer til events/markedsføring mm
 • Radio- og fotoamatører – efterlyses på facebookgruppen 4180 Sorø

Bestyrelsen, 26. oktober 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 16. november afholder vi ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet torsdag den 16. november 2017 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Formandens beretning om det forudgående år.
 3. Kassereren forelægger regnskabet.
 4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
 8. Valg af mindst én revisor.
 9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen mindst 10 dage forud.

Bestyrelsen, den 25. oktober 2017

SR Klubkaproning og standerstrygning

Lørdag den 28. oktober inviteres alle medlemmer til den årlige dyst, hvor vi trækker lod om holdene og kæmper sammen om at komme først på 500 meter distancen.

ALLE er velkomne! Det bliver hårdt og sjovt!

Tilmelding senest onsdag den 25. oktober på opslagstavlen i klubben.

Tidsplan:
Kl. 12.30 Lodtrækning
Kl. 13.00 går starten
kl. 16.00 Standeren stryges
Kl. 18.30 Årets klubfest begynder

Medbring en ret til fælles buffet for så mange som du deltager. Medbring egne drikkevarer.
Morsomt indslag meget velkomment efter maden😉

Vi glæder os til at se alle medlemmer til en festlig aften.

Mange hilsener fra Bestyrelsen

Rospinning – aftenhold 2017/2018

Første gang bliver tirsdag d. 24 oktober
kl. 16.45 – Maskinopstilling
Kl. 17.00 – Rospinning og udstrækning
Kl. 18.15 – Oprydning
Vi glæder os til at se jer alle igen til en god times effektiv spinning
Mange hilsener Ruth og Ulla.

Efterårsferie for ungdomholdet

I uge 42 holder ungdomsroholdet, der ror hver mandag og onsdag 16.30 – 18.00, efterårsferie.
Hvis nogen har lyst til at træne i efterårsferien,  så står den nye træningshal med ergometre og træningsudstyr altid klar.
I weekenden  er der åbent kl. 9.30 til ca. 12.00 og i hverdage kl. 18.00 (ikke fredag)
God ferie til alle.
Ungdomstrænerteamet

100 års jubilæum i 2018

Sorø Roklub kan fejre 100 års jubilæum juni 2018.

Brainstorming

Vi har brug for din hjælp. Den 25. oktober kl. 18.30 vil der være en brainstorming på jubilæet.
Da bestyrelsen gerne vil have deltagelse af så mange som muligt samt af ungdommen, er tidspunktet sat til  kl. 18.30.
Der vil blive indkøbt rugbrød, pålæg m.v., så derfor vil det være rart med en tilmelding til mødet senest den 24. oktober.
Liste på opslagstavlen i klubben.